Добре дошли!

Доверете се на нашия опит
в разработването на проекти
за всички видове
сградни инсталации!

Добре дошли на сайта на Синерджи Системс!

Като модерна и ефективна компания, с изградени стабилни пазарни отношения в динамиката на строително-инвестиционния сектор, ние знаем, че всяко помещение или обект се нуждае не просто от инсталации (отоплителна, вентилационна, климатична, газова, електрическа или водопроводна), а най-вече от "функционалност".

 Екипът на Синерджи Системс може да Ви предложи изготвяне на проекти по следните части:

  • отопление
  • вентилация
  • климатизация
  • газификация
  • енергийна ефективност
  • електро
  • ВиК
  • технологични процеси
  • изготвяне на архитектурни 3-D визуализации

В основата на здравословната и приятна атмосфера във всяка сграда, независимо от нейното предназначение, се крие синергията* на редица параметри – температура и влажност на въздуха, а също и неговото качество.

Тяхното внимателно подбиране и съчетаване в една система създава необходимия уют у дома и продуктивна работна среда в офиса.Те не само реализират оптималност на енергийните ресурси, но и Ви осигуряват осезаем комфорт, здраве и усещане за удовлетвореност.

За  да почувствате и Вие това, ние ще предоставим най-оптималното енергийно и икономически рентабилно решение за Вашия дом, офис или предприятие. С нас Вие казвате "да" наенергийната ефективност!  

*Синергия(от гръцки συνεργία, synergía или συνεργισμός, synergismós, съвместно действие) е термин, описващ благоприятното взаимодействие между обекти  - вещества, сили или същества в смисъла на взаимното подпомагане или полза. Накратко:

 "Резултатът от съчетаването им е по-висок от сбора им по отделно", Аристотел.

Или синергия има, когато едно плюс едно e повече от две!

задай въпрос 

Проекти